Xem cầu chi tiết

- Chi tiết kết quả cầu 5 ngày của Xổ số Miền Bắc Thống kê cho cặp số 04-40 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 57, Vị trí 2: 81

Hướng dẫn xem cầu

  • Các kí hiệu màu: Màu đỏ là giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt, màu xanh lá cây: là bộ số ăn cầu, màu xanh nước biển: là các vị trí ghép lên cầu
  • Bạn xem từ dưới lên trên: Ví dụ cầu chạy từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 thì bắt đầu xem từ ngày 12/12 để thấy được 2 vị trí ghép cầu. Từ 2 vị trí ghép cầu đó dò lên các lần quay tiếp theo. Bộ số màu xanh lá cây là ăn cầu, chữ số có màu xanh nước biển là vị trí ghép cầu lấy 2 số ghép cầu tạo ra một bộ số mới cho lần quay tiếp theo.

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 18/05/2018

MĐB
G.ĐB 38740
G.1 87804
G.2
97669 68599
G.3
42323 61234 34678
42826 43764 10284
G.4
9446 8850 5222 5011
G.5
8516 0892 0661
2556 8284 3423
G.6
443 927 918
G.7
12 37 86 89
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 12, 16, 18
2 22, 23, 23, 26, 27
3 34, 37
4 40, 43, 46
5 50, 56
6 61, 64, 69
7 78
8 84, 84, 86, 89
9 92, 99

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 17/05/2018

MĐB
G.ĐB 87623
G.1 27274
G.2
73945 99720
G.3
85511 64674 03534
20707 59092 11215
G.4
1824 6000 2839 4511
G.5
4318 5448 6845
6684 3980 9614
G.6
941 427 930
G.7
46 52 21 63
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 11, 11, 14, 15, 18
2 20, 21, 23, 24, 27
3 30, 34, 39
4 41, 45, 45, 46, 48
5 52
6 63
7 74, 74
8 80, 84
9 92

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 16/05/2018

MĐB
G.ĐB 71470
G.1 78591
G.2
78911 26654
G.3
78882 05427 75548
53914 52471 03612
G.4
2208 6595 4544 4188
G.5
5353 5831 8111
4542 1083 2357
G.6
388 877 913
G.7
38 67 39 36
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 11, 12, 13, 14
2 27
3 31, 36, 38, 39
4 42, 44, 48
5 53, 54, 57
6 67
7 70, 71, 77
8 82, 83, 88, 88
9 91, 95

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 15/05/2018

MĐB
G.ĐB 10316
G.1 89439
G.2
72970 44662
G.3
50795 10488 46566
37254 47751 41266
G.4
2267 6767 0277 1077
G.5
3536 1818 2498
0560 5602 6165
G.6
805 129 214
G.7
99 73 88 46
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 14, 16, 18
2 29
3 36, 39
4 46
5 51, 54
6 60, 62, 65, 66, 66, 67, 67
7 70, 73, 77, 77
8 88, 88
9 95, 98, 99

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 14/05/2018

MĐB
G.ĐB 41345
G.1 19075
G.2
67639 10201
G.3
01958 05656 54286
07355 59675 09313
G.4
0968 1656 8232 2085
G.5
9040 5799 2122
5493 7585 8074
G.6
361 184 488
G.7
16 31 76 95
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 16
2 22
3 31, 32, 39
4 40, 45
5 55, 56, 56, 58
6 61, 68
7 74, 75, 75, 76
8 84, 85, 85, 86, 88
9 93, 95, 99

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 13/05/2018

MĐB
G.ĐB 27336
G.1 81449
G.2
92626 55989
G.3
64379 78970 60194
74579 97562 46022
G.4
9787 9652 3589 3662
G.5
1382 7014 6681
2392 9581 0345
G.6
059 553 917
G.7
09 70 69 36
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 17
2 22, 26
3 36, 36
4 45, 49
5 52, 53, 59
6 62, 62, 69
7 70, 70, 79, 79
8 81, 81, 82, 87, 89, 89
9 92, 94