Xem cầu chi tiết

soi cau » soi cau xsmb » Xem vị trí các cầu

- Chi tiết kết quả cầu 7 ngày của Xổ số Miền Bắc Thống kê cho cặp số 30-03 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 35, Vị trí 2: 101

Hướng dẫn xem cầu

  • Các kí hiệu màu: Màu đỏ là giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt, màu xanh lá cây: là bộ số ăn cầu, màu xanh nước biển: là các vị trí ghép lên cầu
  • Bạn xem từ dưới lên trên: Ví dụ cầu chạy từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 thì bắt đầu xem từ ngày 12/12 để thấy được 2 vị trí ghép cầu. Từ 2 vị trí ghép cầu đó dò lên các lần quay tiếp theo. Bộ số màu xanh lá cây là ăn cầu, chữ số có màu xanh nước biển là vị trí ghép cầu lấy 2 số ghép cầu tạo ra một bộ số mới cho lần quay tiếp theo.

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 14/01/2021

MĐB 15VN6VN8VN7VN10VN4VN
G.ĐB 51338
G.1 88232
G.2
52762 16210
G.3
01251 21080 30073
33311 23663 69008
G.4
0693 1495 1430 1770
G.5
5609 1482 3063
0817 0019 9350
G.6
142 448 562
G.7
60 04 10 95
Đầu Lô tô
0 04, 08, 09
1 10, 10, 11, 17, 19
2  
3 30, 32, 38
4 42, 48
5 50, 51
6 60, 62, 62, 63, 63
7 70, 73
8 80, 82
9 93, 95, 95

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 13/01/2021

MĐB 3VP7VP5VP1VP12VP16VP
G.ĐB 02769
G.1 38216
G.2
11276 94309
G.3
64336 21172 87669
76214 95085 69947
G.4
7295 0029 4713 7354
G.5
8886 7271 3378
9059 4262 2858
G.6
188 146 460
G.7
13 35 71 99
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 13, 14, 16
2 29
3 35, 36
4 46, 47
5 54, 58, 59
6 60, 62, 69, 69
7 71, 71, 72, 76, 78
8 85, 86, 88
9 95, 99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 12/01/2021

MĐB 8VQ5VQ9VQ6VQ7VQ1VQ
G.ĐB 16592
G.1 87355
G.2
93491 45401
G.3
68063 72753 35051
60748 57701 15172
G.4
3720 7082 8879 5916
G.5
7271 0472 4405
3653 0336 1701
G.6
411 379 906
G.7
92 77 82 56
Đầu Lô tô
0 01, 01, 01, 05, 06
1 11, 16
2 20
3 36
4 48
5 51, 53, 53, 55, 56
6 63
7 71, 72, 72, 77, 79, 79
8 82, 82
9 91, 92, 92

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11/01/2021

MĐB 3VR8VR4VR9VR10VR12VR
G.ĐB 05507
G.1 94780
G.2
28367 95448
G.3
92653 95189 81513
56865 21041 18375
G.4
1091 9317 9206 1383
G.5
2420 5010 7844
1730 3159 3577
G.6
917 708 040
G.7
41 07 60 35
Đầu Lô tô
0 06, 07, 07, 08
1 10, 13, 17, 17
2 20
3 30, 35
4 40, 41, 41, 44, 48
5 53, 59
6 60, 65, 67
7 75, 77
8 80, 83, 89
9 91

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 10/01/2021

MĐB 2VS10VS14VS8VS4VS9VS
G.ĐB 48146
G.1 63172
G.2
06185 24165
G.3
21836 46147 12685
13714 82314 70690
G.4
7047 4115 7754 7409
G.5
1270 0970 5541
7163 0474 7764
G.6
817 092 108
G.7
54 95 68 29
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 14, 14, 15, 17
2 29
3 36
4 41, 46, 47, 47
5 54, 54
6 63, 64, 65, 68
7 70, 70, 72, 74
8 85, 85
9 90, 92, 95

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 09/01/2021

MĐB 15VT10VT6VT4VT1VT2VT
G.ĐB 82064
G.1 08356
G.2
61215 80388
G.3
89490 11130 17716
79887 06388 76929
G.4
2573 9123 3390 3611
G.5
9538 3684 3274
2415 2095 3665
G.6
751 900 277
G.7
54 40 02 17
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 11, 15, 15, 16, 17
2 23, 29
3 30, 38
4 40
5 51, 54, 56
6 64, 65
7 73, 74, 77
8 84, 87, 88, 88
9 90, 90, 95

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 08/01/2021

MĐB 7VU5VU13VU6VU1VU15VU
G.ĐB 00726
G.1 05627
G.2
70149 28426
G.3
80452 76037 93062
41786 56154 32772
G.4
4433 1343 3747 7960
G.5
0734 8998 7569
2665 0306 5171
G.6
694 303 562
G.7
30 00 77 61
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1  
2 26, 26, 27
3 30, 33, 34, 37
4 43, 47, 49
5 52, 54
6 60, 61, 62, 62, 65, 69
7 71, 72, 77
8 86
9 94, 98

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 07/01/2021

MĐB 7VX14VX1VX10VX8VX11VX
G.ĐB 09854
G.1 15562
G.2
28845 15681
G.3
21044 84466 56370
44614 39798 52457
G.4
6288 5987 4489 7646
G.5
4814 3518 3749
8784 0871 9809
G.6
040 284 841
G.7
62 93 15 34
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 14, 15, 18
2  
3 34
4 40, 41, 44, 45, 46, 49
5 54, 57
6 62, 62, 66
7 70, 71
8 81, 84, 84, 87, 88, 89
9 93, 98
DMCA.com Protection Status